Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 21.06.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Njegoševa dio, Miroslava Krleže dio, Mujage M.Mehmedovića dio, Branka Radičevića dio, Tursića dio i Braće Ćuskića dio – zastoj u vremenu od 09:00 – 12:00 h
 • Ulica Mostarska dio, Suljagića Sokak dio, Bakije Selimovića dio, Grbavica dio, Ulički put, Donji Rahić, Ulice, Gornji i Donji Vukšić i Rogozan – zastoj u trajanju od 30 minuta tijekom dana
 • Ulica Braće Ribnikar dio, Mujage Mula Mehmedovića, Miroslava Krleže, Branka Radičevića i Branka Ćopića – kratkotrajni zastoj u trajanju od 5 minuta tijekom jutarnjih sati
 • Ulica Bašeskije – zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana
 • Ulica Ćumurovića – zastoj u trajanju od 30 minuta tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • Ulica Slavka Bašića – sanacija curenja na vodovodnoj mreži
 • Bukvik (Gajevi) – sanacija curenja na vodovodnoj mreži
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje)

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu