Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 20.2.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Gornji Brezik dio, Stanovi i Buzekara, dva kratka zastoja u 08:30 h i 14:30 h;
 • Maoča manji dio, zastoj u trajanju od 2 – 3 h u toku dana;
 • Rahić manji dio, kratki zastoj u toku dana;
 • Slijepčevići (Kraljevići), zastoj u trajanju do 1 h u toku dana;
 • Meraje dio (ulica Klebića), mogući zastoj u trajanju do 30 minuta u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Bareš i MZ Grbavica izvode se radovi na priključenju novih korisnika na vodovodnu mrežu.
 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U lokalnim vodovodnim sistemima očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu