Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 18.6.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Za danas su planirani sljedeći radovi na EEO:

  1. Planirani radovi
  • Donji Rahić veći dio, Ulice i Donji i Gornji Vukšić, zastoj u vremenu od 08:00 – 15:30 h;
  • Brod dio, Grbavica dio, Suljagića Sokak dio i Donji Rahić manji dio, dva kraća zastoja u terminu od 08:00 – 15:30 h;
  1. Neplanirani radovi

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

Za danas su planirani radovi na priključenju novog korisnika na  vodovodnu mrežu u MZ Brka

Na gradskom i svim lokalnim vodovodnim sistemima je uredno vodosnadbijevanje.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi 40/10,43/10 I 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

  • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu