Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 11.7.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Bulevar Mira dio, Jelene Voćkić, Jovana Dučića dio, Mladena Maglova dio, Banjalučka dio, Ciglana, Fehrata Mujanovića, Milene Pavlović Barili i Berberovića dio,  zastoj u vremenu od  09:00 – 11:00 h;
 • Banjalučka dio, Ćumurovića, Berberovića dio, Dejtonska dio, Mujkići I dio, Huseina kapetana Gradaščevića, Mujkići II, zastoj u vremenu od  11:00 – 13:00 h;
 • Brka dio, zastoj u trajanju do 1 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U MZ Grbavica i MZ Bukvik, zaseok Gajevi, radi se na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Moguć je kraći zastoj u isporuci vode u dijelovima naselja gdje se izvode radovi.
 • U drugim dijelovima gradskog i lokalnih vodovodnih sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu