Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 8.12.2021. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Ulice dio (Pekići i Jasenovac) i Donji Vukšić – zastoj u vremenu od 10:00 – 14:00 h;
 • Mostarska dio, Stari Rasadnik, Suljagića Sokak dio, Bakije Selimovića dio, Grbavica dio, Ulički put, Pljoštare, Donji Rahić, Ulice i Gornji Vukšić – dva kraća zastoja u terminu u terminu od 10:00 – 14:00 h (prvi oko 10:00 h, drugi oko 14:00 h);
 • Š naselje dio (dio ulice Marina Držića) – više zastoja u toku dana u trajanju oko sat vremena;
 • Šatorovići manji dio – mogući kraći zastoj u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanja.
 • Zbog sanacije i rekonstrukcije dijelova mreže na Bukvičkom platou, doći će do povremenog nestanka vode ili pada pritiska u mreži.
 • Snabdijevanje lokalnih vodovoda u sistemu Štrepci – Islamovac i dalje zavisi od raspoložive količine vode na izvorištu i u rezervoaru, te se u skladu sa tim provode i restrikcije;
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
 • Za sve prijave, reklamacije usluga ili pohvale, takođe pozovite 0800 505 07
Nazad na listu