Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 26.10.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • MZ Rijeke (Dr Mehmeda Spahe dio, Rijeke I i Rijeke II i Omladinska dio), zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
 • MZ Brod dio, Suljagića sokak dio i MZ Ivici dio, kratkotrajni prekid u 09:00 h i kratkotrajni prekid oko 11:00 h
 • MZ Kolobara dio (ul. Reisa Džemaludina Čauševića dio, Musala dio, Ajanovića dio, Muderisa Ibrahimbegovića dio, Banjalučka, Dr. Sakiba Edhemovića, Hasana Aganovića Tača dio, Asima Derviševića dio, Trobradovića sokak, Mujdanovaca dio, Eldina Hadžića dio i Dražena Petrovića), zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h
 • MZ Maoča manji dio, zastoj u trajanju do 1 h u toku dana
 • MZ G. Rahić manji dio, zastoj u trajanju do 30 minuta u toku dana
 • MZ Brezovo Polje dio, Selo MZ Brezovo Polje Selo dio, Petkovača, MZ Slijepčevići dio, MZ Popovo polje dio, MZ Ražljevo, MZ Krbeti i Posavci, zastoj u trajanju do 2 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Muderisa Ibrahimbegovića, Smaila Balića i Suljagića sokak radi se na sanaciji curenja vodovodne mreže. Mogući su kraći zastoji u isporuci vode.
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanja.
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za srijedu

 • Gornja Laništa          – raskrsnica kod katoličkog groblja
 • Donja Laništa –         parking kod groblja, proširenje puta kod zgrade MZ
 • Donji Vukšić – proširenje puta kod bunara arterca
 • Gornji Vukšić – parking kod zgrade MZ
 • Jagodnjak – kod česme u naselju Filipovići
 • Poljaci – proširenje kod škole
 • Donja Skakava – parking kod groblja, proširenje puta kod zgrade MZ
 • Krepšić I – kod starog nasipa
 • Krepšić II – parking u blizini kapele, proširenje puta za Rogozan
 • Marković Polje – proširenje puta Meraje,  put Ugljarevića
 • Vučilovac – parking kod škole
 • Ulović – kod kontejnera kod groblja

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu