Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 21.7.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Kratkotrajni zastoji zbog pripreme za remont ČTS Brčko III:
  • Ulice Ćumurovića, Banjalučka dio, Berberovića dio, Smaila Balića, Dejtonska dio, Mujkići III i Lejlića dio, zastoj u trajanju do 5 minuta u intervalu od 09:00 – 09:10 h;
  • Ulice Ajanovića dio, Musala dio, Ficibajer, Reisa Džemaludina Čauševića, Antuna Branka Šimića, Islahijet, Danila Kiša, Savski most, Savska, Bulevar mira dio, Jelene Voćkić, Vuka Stefanovića Karadžića dio, Ive Andrića dio, Bosne Srebrene dio, Mladena Maglova, Prof. Aleksandra Nikolića, Dr Abdulaha Bukvice, Augusta Šenoe, Mehmedagića, Trg mladih, Prnjavor dio, Šetalište kraj Brke, Konačko Brdo, Zanatski centar, Zelena pijaca i Safvet Bega Bašagića, zastoj u trajanju do 5 minuta u intervalu od 09:30 – 10:00 h;
  • Ulice Jovana Dučića, Miroslava Mike Antića, Vuka Karadžića dio, Eldina Hadžića dio, Rizaha Štetića, Asima Derviševića dio, Huseina efendije Trebinčevića, Svetozara Ćorovića, Kantardžića dio, Kučukalića dio, Mujdanovača, Bosne Srebrene dio, Jevrejska, Prnjavor dio, Branislava Nušića, Ive Andrića dio, Bulevar mira dio i Cvijete Zuzorić, zastoj u trajanju do 5 minuta u intervalu od 10:15 – 10:30 h;
  • Ulice Reisa Džemaludina Čauševića dio, Musla dio, Ajanovića dio, Banjalučka dio, Dr. Sakiba Edhemovića, Hasana Aganovića Tača, Asima Derviševića dio, Trobradovića sokak, Mujdanovača dio, Eldina Hadžića, Dražena Petrovića, Alije Isakovića, Muderisa Ibrahimbegovića, Klebića, Braće Suljić, Bolnička dio, Meraje 2, Najfe Šehić, Faruka Kučukalića dio, Alosmana Topčića, Hivzije i Hilmije Jerkovića, Fehrata Mujanovića, Milene Pavlović Barili, Berberovića dio, Dejtonska dio, Mujkići I i II i Huseina kapetana Gradaščevića, zastoj u trajanju do 5 min. u intervalu 11:30 – 12:00 h;
  • Ulice Ciglana, Svete Ristića Svračeta, Dejtonska dio, Lejlića dio, Plazuljska dio, Grbavica dio i Gluhakovac dio, zastoj u trajanju do 5 min. u intervalu od 12:15 – 12:45 h;
 • Ulica Vukosavačka dio (oko brojeva 137. – 140.), mogući zastoj u intervalu od 14:30 – 15:00 h;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Zbog velike potrošnje vode u seoskim područjima, pojedini lokalni vodovodi ostaju bez vode. Apelujemo na korisnike lokalnih vodovoda kojima upravlja JP „Komunalno Brčko“ da vodu koriste za osnovne životne potrebe domaćinstva, nikako u druge svrhe – zalivanje bašta, dvorišta, polivanje betona ili punjenje bazena;
 • Iako postoji preporuka da se uvede planska restirikcija, za sada pokušavamo regulacijama da rasporedimo raspoloživu količinu vode, jer su izvorišta ograničenog kapaciteta. Dežurni radnici na terenu manipulacijom održavaju vodovodni sistem koji se napaja sa rezervoara Štrepci i neprestanim dežurstvom na terenu održavaju sistem vodosnadbijevanja.
 • Snabdijevanje gradskog vodovoda trebalo bi da bude uredno
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
Nazad na listu