Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 14.10.2020. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Gornji Rahić dio, Štrepci, Gornji Zovik, Bunarić peškiri, Donji Zovik, Krnjića brdo, Šatorović i Repino brdo, zastoj u trajanju od 1 h iza 10:00 h;
 • Ražljevo dio (kod škole), zastoj u trajanju od 2 h tokom dana;
 • Slijepčevići dio, mogući kraći zastoj u toku dana;
 • Ulica Augusta Šenoe, moguć kraći zastoj u toku dana;
 • Ulović dio (zaseok Čerkezovići), mogući kraći zastoj u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ trebalo bi da bude uredno.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

AKCIJA PRIKUPLJANJA KABASTOG OTPADA – LOKACIJE ZA ČETVRTAK 15.10.

 • Centar – Ulica Mehmedagića, parking kod kontejnera i Ulica Branislava Nušića, kod igrališta
 • Srpska Varoš – parking kod pravoslavnog groblja
 • Vitanovići – parking kod zgrade MZ
 • Bukovac – Bajići (raskrsnica Meraje), raskrsnica Radići i raskrsnica Purići
 • Bukvik – parking kod zgrade MZ
 • Palanka – parking kod zgrade MZ
 • Lipovac – parking kod zgrade MZ
 • Stanovi – kod škole
 • Gornji Brezik – kod zgrade MZ
 • Gornje Dubravice – kod zgrade MZ
 • Donje Dubravice – kod zgrade MZ
 • Potočari – kod zgrade MZ

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje kolovoza i javnih zelenih površina

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu