Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 12.7.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • TS 10/0,4kV Mujkići  4, zastoj od 9:00-11:00 h
 • TS 10/0,4kV Mujkići 5, zastoj od 11:00-13:00 h
 • TS 10/0,4kV Ivici 4,  zastoj od 9:00-11:00 h
 • TS 10/0,4kV Vodovod 4,  zastoj od 11:00-13:00 h
 • DV 10kV Krepšić, Marković Polje zastoj u 8:00 h u trajanju od 5 min
 • TS 10/0,4kV Palanka 1 (jedan NN izlaz) zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Donja Skakava  (jedan NN izlaz) zastoj 2 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Prijedor (željeznička stanica) (jedan NN izlaz) zastoj 2 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Dubrave 1 (jedan NN izlaz) zasto 3-4 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U MZ Grbavica i MZ Gornji Zovik izvode se radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Moguć je prekid u isporuci vode.
 • U drugim dijelovima gradskog i lokalnih vodovodnih sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu