Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 11.09.2019. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– Krepšić dio, zastoj od 09:00 do 13:00 h;

– ulica Bosne Srebrene, zastoj u vremenu od 08:00-12:00 h

– ulice Meše Selimovića, Klosterska dio, Miroslava Krleže, Ljudevita Gaja i Bosne Srebrene mogući kratkotrajni prekidi oko 08:00 h

– Grbavica dio,  zastoj u trajanju od 2 h tijekom dana;

– Donja Skakava dio, zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana;

– Vitanovići dio, zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • U periodu od 8:00 do 11:30 sati, doći će do prekida snabdijevanja vodom kupaca u ulicama Bakije Selimovića, Osmana Derviševića i Ivici 1, radi izvođenja radova na izgradnji nove kanalizacione mreže.
  • Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Branislava Nušića, u naredna 2-3 mjeseca dolaziće do povremenih prekida  vodosnabdijevanja tokom izvođenja radova.
  • Stanje vodosnabdijevanja ostalih dijelova gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
  • Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica od 05:00 do 22:00 h
  • Okopavanje biljnog materijala – gradsko područje
  • Krčenje divljeg rastinja – Novo Brčko

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h.

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja – Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

Usluga dostave vode u cisterni :

Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu