Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 11.08.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

U posljednja 24 h došlo je do sljedećih neplaniranih prekida u isporuci električne energije:

 • Ulice Mehmedagića i Bosne Srebrne dio, zastoj u vremenu od 09:02 – 10:27 h (interventni radovi na NN mreži);
 • Gornji Brezik dio, Stanovi i Buzekara, zastoji u vremenu od 14:32 – 14:37 h, 14:42 – 15:15 h i od 16:07 – 17:41 h (ispad dalekovoda)
 • Potočari, Čađavac, Sombići, Gornje i Donje Dubravice, zastoji u vremenu od 14:32 – 14:35 h, 14:42 – 14:45 h i od 16:07 – 16:10 h (ispad dalekovoda)

Za danas su planirani sljedeći radovi na EEO:

 • Ulović 1, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h;
 • Ulović 2, zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;
 • TS 10/0,4kV Islamovac selo (jedna NN izlaz), jedan sat u toku dana;
 • TS 10/0,4kV Rašljani 2 (jedan NN izlaz), kratki zastoj dva puta u toku dana 10 minuta;
 • TS 10/0,4kV Ražljevo 1 zaseok Gligorevići (jedan NN izlaz), zastoj 3h u toku dana;
 • DV 10kV Cerik, kraći zastoj u toku dana.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Mladena Maglova, mogući su povremeni prekidi u vodosnabdijevanju kod kupaca u ovoj ulici.
 • Kod ostalih kupaca usluge vodosnabdijevanja u gradskom sistemu očekuje se uredna isporuka vode.
 • Velika i nekontrolisana potrošnja vode na lokalnim vodovodima ugrozila je stanje bunara B5-Islamovac, koji je glavni snabdijevač rezervoara na Štrepcima, pa su moguća duža isključenja na ovom sistemu, iako radimo sve što možemo da budu što kraća. Ukoliko dođe do zastoja zbog bilo kakvih tehničkih kvarova ili potrebe da se taj bunar revitalizuje, potrošači bi mogli da ostanu bez vode od dva do sedam dana.
 • Apelujemo na korisnike lokalnih vodovoda kojima upravlja JP „Komunalno Brčko“ da vodu koriste za osnovne životne potrebe domaćinstva, nikako u druge svrhe – zalivanje bašta, dvorišta, polivanje betona ili punjenje bazena, odnosno onako kako je propisano Zakonom o komunalnim djelatnostima, a koji takođe predviđa sankcionisanje zbog rasipanja i gubitka vode;
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.
Nazad na listu