Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 10.06.2020. godine

Servisne Informacije

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Застоји у испоруци електричне енергије :

– ТС 10/0,4 kV Брод (Институт) застој од 09-11h

– ТС 10/0,4 kV Пољепривредник 1 застој од  11-13h

– ТС 10/0,4 kV Трњаци 3 (један НН излаз) застој  30 мин. у току дана.

– ТС 10/0,4 kV  Поточари 6 (један НН излаз) застој 3h у току дана.

– ТС 10/0,4 kV  Доње Дубравице 1 (један НН излаз) застој 30 мин. у току дана.

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 • Слаб притисак на подручју Церика, у сриједу 10.06.2020. године планирана је промјена пумпе у резервоару на изворишту
 • Снабдјевање градског и осталих локалних водоводних система под управом ЈП „Комунално Брчко“ биће уредно.
 • Квалитет воде је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. гласник БиХ, бројеви: 40/10, 43/10 и 30/12).
 • Ванредне активности по налогу Владе Брчко дистрикта БиХ: прање и дезинфекција јавних и саобраћајних површина и пијаца

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за одвоз отпада:

Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Колобара – Бурића Брдо – Мераје – Ивици – Росуље, Доњи Брезик – Први Мај, Кланац – Ријеке – Брчко Ново, Омербеговача – Боће – Бодериште – Горњи Зовик – Доњи Зовик – Штрепци, Сеоњаци – Дубраве – Приједор – Стјепковица – Гредице 1, Еш насеље – Бијељинска цеста – Брезово Поље (Чаршија, Село, Ново насеље).

Служба за јавну хигијену

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:

 • Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, ручно чишћење јавних површина, пражњење посуда за отпатке.
 • Одржавање пјешачке  зоне и Булевара мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица проводи  се у двије смјене
 • Машинско чишћење коловоза специјалним возилом
 • Окопавање парцела са засађеним биљним материјалом: град
 • Машинско кошење травњака: Бурића брдо/Прњавор, Ново Брчко, Аутобуска станица, Фицибајер горња равна површина, Српска Варош
 • Орезивање зелене ограде: град

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 • О осталим и додатним услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или путем бесплатне инфо линије
Nazad na listu