Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 1.9.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Bulevar mira dio, Jovana Dučića dio, Cvijete Zuzorić dio, Jovana Hadžića, Vojislava Ilića i Semberska dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
 • Bulevar Mira dio, Vuka Karadžića dio, Mladena Maglova, Jovana Dučića dio, Nikole Pejića i Semberska dio, zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h
 • Stari Rasadnik, Suljagića sokaka dio, Mostarska dio, Bakije Selimovića dio, Donji Rahić, Grbavica dio, Pljoštare, Ulice (Pekići i Jasenovac), Ulički put, Donji i Gornji Vukšić i Rogozan, zastoj u vremenu od 10:00 – 14:30 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • Na lokalnom vodovodu koji se snabdijeva sa rezervoara Štrepci redukovane su restrikcije, ali i dalje prisutne, te apelujemo na kupce da vodu troše samo za osnovne životne potrebe
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
Nazad na listu