Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 1.12.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Okrajci – zastoj u vremenu od 08:00 – 16:00 h;
 • Gornji Rahić, Ograđenovac i Hukelji – dva kraća zastoja u terminu od 08:00 – 16:00 h;
 • Palanka – zastoj u vremenu od pola sata oko 15:00 h;
 • Brka i Donja Brka – zastoj u trajanju od 5 minuta oko 15:00 h;
 • Ulice (manji dio) – zastoj u trajanju od 08:00 – 14:00 h;
 • Braće Ribnikar dio, Paje Jovanovića dio, Marina Držića dio, Uzunovića dio, Trg Pravde manji dio, Klosterska dio, Branislava Nušića dio, Bulevar mira dio, Meše Selimovića dio i Miroslava Krleže dio – zastoj u vremenu od 11:00 – 15:00 h;
 • Trg pravde, Hasana Bećirovića dio, Miroslava Krleže dio, Ljudevita Gaja i Bosne Srebrene dio i Nadbiskupa Josipa Juraja Štrosmajera – dva zastoja u trajanju do 10 minuta u terminu od 10:30 – 11:00 h i u terminu od 15:30 – 16:30 h;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnadbijevanje
 • Snabdijevanje lokalnih vodovoda u sistemu Štrepci – Islamovac zavisi i dalje raspoložive količine vode na izvorištu i u rezervoaru, te se u skladu sa tim provode i restrikcije;
 • Na području Bukvičkog platoa može doći do prekida vodosnabdijevanja ili pada pritiska zbog izvođenja radova na mreži
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
 • Za sve prijave, reklamacije usluga ili pohvale, takođe pozovite 0800 505 07
Nazad na listu