Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 6.9.2020 godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije na područjima:

 • Semberska dio, Bijeljinska cesta dio, Blizna, Donji Brezik dio, Bescarinska zona, Vukosavačka dio i Srpska Petrovića dio, zastoj u trajanju do 5 minuta u intervalu od 08:45 – 09:00 h;
 • Stolin, Gredice Pirometal, Gredice, Semberska dio, Josipa Eugena Tomića, Nikole Šopa, Fra Ilije Starčevića, Dr Fridmana, zastoj u trajanju do 5 minuta  u vremenu od 09:00 – 09:30 h;
 • Bijeljinska cesta dio, Safeta Pašalića dio, Bosanskih Kraljeva dio, Njegoševa dio, Dr Safeta Muratovića dio, Paje Jovanovića dio, Skendera Kulenovića dio, Braće Ribnikar dio, Trg pravde dio, Hasana Bećirovića dio, Marina Držića dio, Uzunovića dio, Nadbiskupa Josipa Juraja Štrosmajera, Klosterska dio, Branislava Nušića dio, Buleva mira dio, Miroslava Krleže dio, Ljudevita Gaja, Bosne Srebrene dio i Meše Selimovića, zastoj u trajanju do 5 minuta u intervalu od 11:30 – 12:00 h;
 • Brod dio, Brka dio, Lipovac, Ulovići, Vitanovići i Bukovac, zastoj u vremenu od 10:00 – 13:00 h
 • Dizdaruša dio, Begovača, Goričkići, Vranovača, Boće i Boderište, zastoj u vremenu od 10:00-14:00 h
 • Gornji Zovik dio, zastoj u trajanju od 30 minuta tijekom dana
 • Ograđenovac dio, zastoj u trajanju od 30 minuta tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Otklanjanje kvara na gradskom vodovodu na adresi Dejtonska 143 –manipulacijom vodosnabdijevanja neće biti prekida vodosnadbijevanja ni jednog naselja na ovom području;
 • U ostalim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • U svim naseljima koja se snabdijevaju sa izvorišta Islamovac (Štrepci, Palanka, Brka, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik i Šatorovići) i dalje se provodi režim restrikcija, u skladu s raspoloživom količinom vode kojom izvorište raspolaže, te i dalje apelujemo na kupce da vodu troše samo za osnovne životne potrebe
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih zelenih i saobraćajnih površina u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Molimo vas da redovno izmirujete obaveze po osnovu pruženih usluga.
 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.
Nazad na listu