Uncategorized @bs

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 4.3.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • DV 10 kV Ulice, ( naselja Brod dio, Grbavica dio, Suljagića Sokak dio, Donji Rahić, Ulice i Donji i Gornji Vukšić ), zastoj u vremenu od 09:30 h do 12:30 h
  • TS 10/0,4kV Islamovac selo (jedan NN izlaz), zastoj 2 sata u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži izvode se u Bijeloj. Moguć je prekid u isporuci vode u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
  • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
  • U lokalnim vodovodnim sistemima očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu