Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 27.5.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • od 09:00 – 11:00 h,  Banjalučka dio, Dejtonska dio i Lejlića dio
 • od 11:00 – 13:00 h, Lejlića dio.
 • TS 10/00,4 kV Gredice 1 i 3 i TS 10/0,4kV Stolin, dva kraća zastoja u 9:00 h i 14:00 h
 • DV Bukvik (TS G.Rahić, Čande, Ćoseti, Džigure, Vujičići) zastoj 3 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Danas nema planiranih radova na vodovodnim sistemima
 • U gradskom i lokalnim vodovodnim sistemima očekuje se uredno snabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu