Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 27.07.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA
Zastoji u isporuci električne energije:

 • Ulice: prof. Aleksandra Nikolića dio, Augusta Šenoe dio, Vilica i Prnjavor dio zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h;
 • Ulice: Marina Držića dio i Uzunovića dio zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;
 • Ulice i naselja: Mostarska dio, Stari Rasadnik, Suljagića sokak dio, Bakije Selimovića dio, Grbavica dio, Pljoštare, Donji Rahić, Ulice, Gornji i Donji Vukšić zastoj u trajanju od 09:00-10:00 h;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ je uredno.
 • Rezultati analiza vode odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA
Služba za upravljanje otpadom
Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi se u dvije smjene
 • Mašinsko čišćenje kolovoza
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: gradsko područje
 • Mašinsko košenje travnjaka

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.
 • Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na šalterima preduzeća. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu