Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 26.4.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • Islamovac selo, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
  • Islamovac vodovod, zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h
  • Donji Brezik manji dio (Luke Ćelovića), zastoj u trajanju od 1 h u toku dana
  • Gornji Rahić manji dio, zastoj u trajanju od 2 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Očekuje se uredno vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“
  • Rezultati analiza vode odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10)

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Akcija odvoza krupnog otpada – lokacije za utorak 27.4.

  • Gornja Laništa             – raskrsnica kod katoličkog groblja
  • Donja Laništa – parking kod groblja, proširenje puta kod zgrade MZ
  • Donji Vukšić – proširenje puta kod bunara arterca
  • Gornji Vukšić – parking kod zgrade MZ
  • Jagodnjak – kod česme u naselju Filipovići
  • Poljaci – proširenje kod škole
  • Donja Skakava – parking kod groblja, proširenje puta kod zgrade MZ
  • Krepšić I -kod starog nasipa
  • Krepšić II – parking u blizini kapele, proširenje puta za Rogozan
  • Marković Polje – proširenje puta Meraje,  put Ugljarevića
  • Vučilovac – parking kod škole
  • Ulović – kod kontejnera kod groblja

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih zelenih površina

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu