Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 24.5.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Donji Rahić dio,zastoj u vremenu od 08:00-10:00 h
 • Miroslava Krleže dio, zastoj u vremenu od 13:00-14:00 h
 • Brezovo Polje novo naselje dio, zastoj u vremenu od 16:30-17:00 h
 • Dubrave i Cerik, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Alosmana Topčića, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Ulice dio, zastoj u trajanju oko 3 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Očekuje se uredno vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“
 • Rezultati analiza vode odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10)

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • U toku glasanje za učesnike online izložbe pasa
 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu