Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 24.10.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

 • Sulje Kahrimana, Mushina Rizvića dio, Klanac II,Marije Jurić Zagorke, Evlije Čelebije, Stevana Sremca, Stevana Ristića dio, Tuzlanska, Joakima Vujića dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 14:00 h
 • Ivana Meštrovića, Joakima Vujića dio, Muse Ćazima Ćatića dio i Kulina Bana dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
 • MZ Klanac dio (Fra Šimuna Filipovića dio,Sulje Kahrimana dio, Tuzlanska, Muse Ćazima Ćatića dio i Stevana Hristića dio), zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;
 • MZ Klanac, MZ Broduša i MZ Ivici dio, dva kratkotrajna zastoja u trajanju do 5 min. u vremenu od 09:00 – 14:00 h;
 • MZ B.Polje dio, MZ B.Polje Selo dio, Petkovača, MZ Slijepčevići dio, MZ Popovo Polje dio, MZ Ražljevo, MZ Krbeti i Posavci, zastoj u trajanju do 1 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Bulevar mira, Milovana Glišića, Alije Isakovića i Suljagića sokak radi se na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Mogući su kraći zastoji u isporuci vode
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema se očekuje uredno snabdijevanje
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za ponedjeljak

 • Klanac – parking kod zgrade MZ
 • Rijeke – proširenje puta kod džamije i parking kod zgrade MZ
 • Grčica – kod fudbalskog igrališta, ugao ulice Pavla Savića (prije dječijeg igrališta na Ilićki)
 • Poljoprivrednik – parking kod zgrade MZ 4. Juli
 • Dizdaruša – parking kod zgrade MZ, raskrsnica Omerbegovača – Boderište
 • 4. Juli – parking kod zgrade MZ

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu