Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 24.06.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Za danas su planirani sljedeći radovi na EEO:

 1. Planirani radovi
 • TS 10/0,4kV Potočari 4 i 5,  zastoj u terminu od 09:00 do 11:00h
 • TS 10/0,4kV Potočari 8 i 9, zastoj u terminu od 11:00 do 13:00h
 1. Neplanirani radovi

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Za danas su planirani sanacioni radovi na vodovodnoj mreži u ulicama Štrosmajera I Zrelca, u Islamovcu će se raditi na vađenju pumpe iz bunara koji snabdijeva vodom MZ G.Rahić.
 • Na gradskom vodovodnom sistem je uredno vodosnabdijevanje, u naseljima koja se snabdijevaju sa vodosistema G. Rahić će biti uvedene restrikcije u vodosnadbijevanju.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi 40/10,43/10 I 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu