Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 19.08.2019. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– u terminu od 09:00 – 11:00 h doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz naselja Ilićka dio (ulice Ilićka I/9, Ilićka VIII, Ilićka XII, Ilićka XI/2-82; 23 – 57, Ilićka X/22-44; 37 – 45, Ilićka IX/14-22; 13 – 21, Ilićka III/7;5)

– u terminu od 11:00 – 13:00 h doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod krajnjih kupaca iz naselja Ilićka dio (ulice Ilićka I/2-12, Ilićka II, Ilićka IV, Ilićka VI/2; VI/3-11, Ilićka X/14-24;).

– Gluhakovac dio (ulice Lejlića dio i Dejtonska dio), zastoj od 10:00 do 15:00 h;

– Ul. Ilije Kolarca, zastoj u trajanju od 4 h tokom dana;

– Islamovac dio, zastoj u trajanju od 2 h tokom dana;

– Ograđenovac dio, zastoj u trajanju od 30 minuta tokom dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas je prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene, permanentno u periodu od 05:00 do 22:00 h
  • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
  • Mašinsko košenje travnjaka: naselje Ilićka
  • Orezivanje zelene ograde: grad
  • Zalivanje biljnog materijala: grad

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja – Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

Usluga dostave vode u cisterni :

Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu