Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 17.7.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • TS 10/0,4kV Donji Zovik 1, zastoj od 9:00-11:00 h
 • TS 10/0,4kV Cerik 2, zastoj od 11:00-13:00 h
 • DV 10kV Stolin, zastoj od 9:00-15:30 h
 • DV 10kV Potočari dio, zastoj u  trajanju od 1 min.
 • TS 10/0,4kV Poljaci  (jedan NN izlaz) zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Didzaruša 2  (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Krepšić 1 (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Cvijete Zuzorić i Banjalučka izvode se radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Moguć je prekid u isporuci vode u djelovima naselja gdje se izvode radovi.
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu