Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 17.10.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

 • TS 10/0,4 kV Hemodijaliza, zastoj u trajanju od 8:00-10:00 h
 • TS 10/0,4kV Centar 2 i TS 10/0,4kV  Centar 3 – zastoj od 9 – 11 h
 • TS 10/0,4kV Centar 4 i TS 10/0,4kV Kozaračka – zastoj od 11 – 13 h
 • DV 10 kV Zovik dio, zastoj od 9:00-10:00 h
 • TS 10/0,4 kV Brezovo Polje (jedan NN izlaz) , zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Novo Brčko 12 (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Smaila Balića i Ilićka radi se na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Moguć je kraći zastoj u isporuci vode.
 • Priključenje novog korisnika na vodovodnu mrežu vrši se u ul. Hadži Mehmeda ef. Brođe.
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema se očekuje uredno snabdijevanje
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za ponedjeljak

 • Centar (Ulica Mehmedagića – parking kod kontejnera, Ulica Branislava Nušića-kod kontejnera)
 • Srpska Varoš (parking kod pravoslavnog groblja)
 • Vitanovići (parking kod zgrade MZ)
 • Bukovac (Bajići-raskrsnica Meraje, raskrsnica Radići, raskrsnica Purići)
 • Bukvik (parking kod zgrade MZ)
 • Palanka (parking kod zgrade MZ, raskrsnica ispred trgovine Meli
 • Lipovac (parking kod zgrade MZ)
 • Stanovi (kod škole)
 • Gornji Brezik (kod zgrade MZ)
 • Donje Dubravice (kod zgrade MZ)
 • Potočari (kod zgrade MZ)

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu