Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 14.3.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Potočari dio – zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h;
 • Potočari dio – zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;
 • Marina Držića br. 31 – interventni radova na otklanjanju kvara u razvodnom ormaru u zgradi;
 • Selo Brezovo Polje dio – mogući zastoj u trajanju do 2 h u toku dana;
 • Krbeti – zastoj u trajanju od 1 h u toku dana;
 • Palanka – zastoj u trajanju do 15 minuta oko 09:00 h;
 • Gornji Rahić, Ograđenovac i Hukelji – dva moguća kraća zastoja oko 09:00 h;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

Zastoji u isporuci vode:

 • Šatorovići – sanacija curenja na vodovodnoj mreži
 • Ulica Dražena Petrovića – lociranje curenja na mreži po prijavi kupca
 • Bukvik – ispiranje vodovodne mreže i mjerenje pritiska u cijevima
 • U ostalim dijelovima gradskog  i lokalnih vodovodnih  sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi 40/10,43/10 I 30/12)

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih zelenih i saobraćajnih površina u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Molimo vas da redovno izmirujete obaveze po osnovu pruženih usluga.
 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.
Nazad na listu