Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 12.09.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Od 09:00-09:30 h, zastoj u trajanju do 5 minuta u MZ Grčica dio, MZ 4.Juli dio i MZ Dizdaruša dio,
 • od 09:30-10:00 h, zastoj u trajanju do 5 minuta u Novo Brčko dio, Klanac, Broduša, Suljagića sokak dio i Ivici dio,
 • od 10:00-10:30 h, zastoj u trajanju do 5 minuta u Dizdaruša dio, Lazarići i Rijeke dio
 • od 10:30-11:00 h, zastoj u trajanju do 5 minuta Novo Brčko dio, Park i Prahulja
 • Najavljeni planirani kratkotrajni prekidi u MZ Brod dio, Suljagića sokak dio, MZ Grbavica, MZ Donji Rahić, MZ Ulice, Donji i Gornji Vukšić, MZ Krepšić, MZ Marković Polje, Drenava, Gornja i Donja Laništa se odgađaju.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Bakije Selimovića izvodiće se radovi na sanaciji surenja na vodovodnoj mreži te su mogući kraći zastoji u isporuci vode
 • Priključenje novih korisnika se radi u ul. Ahmeta Hantalaševića i MZ Grbavica
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema se očekuje uredno snabdijevanje
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu