Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 08.06.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– TS 10/0,4 kV Brod 8, zastoj od 09:00 – 11:00 h

– TS 10/0,4 kV Brod 9,  zastoj od 11:00 – 13:00 h

– TS 10/0,4 kV Klanac 3, zastoj 2h u toku dana ( ul. Šimuna Filipovića )

– TS 10/0,4 kV Lipovac 1, zastoj 1h u toku dana.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Sanacija curenja na vodovodnoj mreži u Ulici Marina Držića – bez vode od 08:00 – 11:00 h ova i okolne ulice
 • Slab pritisak na području Cerika, u srijedu 10.06.2020. godine planirana je promjena pumpe u rezervoaru na izvorištu
 • Ostali dijelovi gradskog i lokalnih vodovoda kojima upravlja JKP trebalo bi da budu uredno snabdjeveni vodom
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene
 • Mašinsko čišćenje kolovoza specijalnim vozilom
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
 • Mašinsko košenje travnjaka: Kolobara do Izbora, Banjalučka/Dejtonska, Zanatski centar, ulice Mehmedagića, Uzunovića, Bijeljinska cesta
 • Orezivanje zelene ograde: grad

OSTALE AKTIVNOSTI

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba i kontaktiranjem besplatne info linije 0800 505 07.

Nazad na listu