Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 06.07.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– Seonjaci, Panjik, Poljaci, Jagodnjak, Donja i Gornja Skakava, Marićani, Odboj, Gajevi, Bosutka, Dubrave, Bubanj, Bukvik, Prijedor, Stjepkovica, Podarevac, Rašljani, Bijela, pijaca Arizona i Cerik, zastoj u vremenu od 08:30 – 12:00 h;

– Gornji Rahić, Ograđenovac, Hukelji, Okrajci, Štrepci, Palanka, Bunarić Peškiri, Bukvik (dio naselja prema Gajevima), Vujičići, Džigure, Ćoseti, Ćande, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Repino Brdo, Prutače, Maoča, Karavlaška Maoča, Islamovac, kraći zastoj u terminu oko 08:15 h i oko 12:00 h;

– Gornji Rahić dio, zastoj u trajanju od 3 h tokom dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Zbog izvođenja radova na sanaciji vodovodne mreže, moguć prekid vodosnabdijevanja kupaca u ulici Jevrejska i užem centru grada u vremenu od 8-12 sati.
 • Zbog godišnje revizije čvorne transformatorske stanice Seonjaci, doći će do prekida rada pumpnih stanica na izvorištima Stjepkovica, Islamovac i Štrepci, što će za posljedicu imati obustavu vodosnabdijevanja naseljenih mjesta Brka, Palanka, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik, Gornje i Donje Dubravice, Štrepci, Šatorovići, zatim Seonjaci, Panjik, Poljaci, Jagodnjak, Donja Skakava,  Gajevi,  Dubrave, Bubanj, Bukvik, Prijedor, Stjepkovica, dio Cerika, Donj i Gornji Bukvik, Bukovac.
 • Prekid vodosnabdijevanja će zavisit od dužine prekida snabdijevanja električnom energijom na izvorištima, moguć i cjelodnevni prekidi u pojedinim od navedenih naselja.
 • Rezultati analiza vode odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene
 • Mašinsko čišćenje kolovoza
 • Održavanje javnih zelenih površina

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.
 • Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na šalterima preduzeća. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu