Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 7.7.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Plazuljska dio, zastoj u vremenu od  09:00 – 11:00 h;
 • Plazuljska dio i Dejtonska dio, zastoj u vremenu od  11:00 – 13:00 h;
 • Rašljani dio, zastoj u trajanju do 4 h u toku dana;
 • Brka dio, zastoj u trajanju do 1 h;
 • Brezovo Polje dio (Gnjidavice), zastoj u vremenu do 1 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži izvode se u MZ Dubrave. Moguć je prekid u isporuci vode.
 • U drugim lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu