Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 28.06.2019. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– Dubrave dio, prekid od 08:00 do 15:00 h

– Ulice Braće Felnera i Pavla Savića, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana

– Ulica Bakije Selimovića, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana

– Bosutka, Maričani, Odboj, Donja Skakava, Poljaci i Jagodnjak, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana

Planirani radovi za danas od strane Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka OP Tuzla u TS 110/35/10 kV Brčko 2 odgađaju se do daljnjeg.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” biće uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
 • Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene, permanentno u periodu od 05:00 do 22:00 h
 • mašinsko košenje travnjaka:
 • Ficibajer
 • Okopavanje biljnog matrijala:
 • Gradsko  područje
 • Orezivanje žive zelene ograde – gradsko područije
 • ZALIJEVANJE BILJNOG MATRIJALA :
 • ružičnjaka  ,trajnica ,mlade žive ograde od 23-07h
 • Gradsko područje

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h
Nazad na listu