Uncategorized @bs

SERVISNE INFORMACIJE za petak 26.5.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • Stolin dio (Nikole Pejića, Semberska dio, Jovana Hadžića i Vojislava Ilića), Donji i Gornji Brezik dio (Luke Ćelovića, Ljubomira Krsmanovića, Jure Kaštelana i Semberska dio), zastoj u trajanju do 2 sata tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • U MZ Brka, te ul. Mostarska, Suljagića Sokak, Sarajevska i Broduša moguć je zastoj u vodosnabdijevanju tokom dana u periodu od 2 sata.
  • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
  • U lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA 

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu