Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 26.08.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • DV 10 kV Ulice – zastoj od 8:00 – 12:30 h
 • DV 10 kV Gorice i Ulice (dva kratkotrajna prekida) od 10:00 – 12:00 h
 • TS 10/0,4 kV Šalapić – radovi se odgađaju
 • TS 10/0,4 kV Rašljani 1 (jedan NN) – zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Maoča centar (jedan NN) – zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Rašljani 2 – moguć zastoj 1 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Izvođenje radova na sanaciji curenja vode na mreži u ulici Sulje Kahrimana. Moguć je kraći zastoj u vodosnabdijevanju u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
 • Priključivanje novog korisnika na mrežu u Ulici Hasana Kjafije Pruščaka.
 • Na svim lokalnim vodovodima mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnabdijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu