Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 24.3.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Šatorovići, Repino Brdo i Krnjića Brdo, zastoj u vremenu od 30 minuta tokom dana
 • Potočari manji dio, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Brka manji dio, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Panjik dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 13:00 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Slavka Bašića izvode se radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Moguć je kraći zastoj u isporuci vode.
 • U drugim dijelovima  gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Na lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu