Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 24.2.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • Rogazan dio, Bareš dio, Zaima Mušanovića dio, Ćamila Sijarića dio, Džemala Bijedića, Begovača, Goričkići, Vranovača, Boće i Boderište, zastoj u vremenu od 10:00-13:00 h
  • Cerik manji dio, moguć zastoj u trajanju od 1 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži izvode se u ul. Lučka i Fra Šimuna Filipovića. Mogući su kraći zastoji u isporuci vode.
  • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
  • Na lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu