Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 24.06.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • DV 10kV Maoča-Islamovac – u terminu od 09:00 – 15:00 h planirani su radovi na EEO DV 10 kV Maoča pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz sljedećih naseljenih mjesta: Maoča, Karavlaška Maoča, Islamovac i Islamovac selo; iz istog razloga, doći će do dva kratkotrajna prekida u isporuci električne energije u trajanju do 3 minuta – prvi na početku planskih radova oko 09:00 h i drugi na kraju planiranih radova od 13:00 – 15:00 h, kod krajnjih kupaca iz sljedećih naseljenih mjesta: Maoča manji dio i Prutače.
  • TS 10/0,4 kV Prahulja – zastoj u vremenu od 09:00-12:00 h;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Lukavac i Krajinovići – sanacija curenja na vodovodnoj mreži
  • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima, te apelujemo na kupce da vodu troše samo za potrebe domaćinstva
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu