Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 23.2.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Donji Rahić veći dio, Ulice i Donji i Gornji Vukšić, zastoj u vremenu od 10:00 – 12:30 h
 • Brod dio, Grbavica dio, Suljagića Sokak dio i Donji Rahić manji dio, dva kratka zastoja (prvi oko 10:00 h i drugi oko 12:30 h)
 • Rijeke dio (ul. Omladinska), Lazarići, Poljoprivrednik dio (Petra Kočića dio i ul. Augusta Augustinovića dio), Zaima Mušanovića dio, Bareš dio, Rogozan dio i Franca Mažuranića kratkotrajni zastoj tokom dana
 • Bijela manji dio, zastoj u trajanju do 1 h tokom dana
 • Rašljani dio, zastoj u vremenu trajanju 1 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži izvode se u ul. Bakije Selimovića

i Braće Derviševića Skeledžije. Mogući su prekidi u isporuci vode u dijelovima naselja gdje se izvode radovi.

 • U gradskom i lokalnim vodovodnim sistemima očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu