Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 23.09.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • TS Kolobara, MZ Centar 1 (Carina, stara zgrada policije, Bulevar Mira dio, ul. Savska, ul. Safeta Bega Bašagića, kratak zastoj u toku dana)
 • TS Grčica 4, (ul. Milutina Bojića), u trajanju od 1 sat
 • MZ Maoča dio, zastoj u trajanju od 2 sata tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Banjalučka i Petra Kočića radi se na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži, te su mogući kraći zastoji u isporuci vode.
 • U ostalim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U MZ Šatorovići izvode se radovi na priključenju novog korisnika na vodovodnu mrežu
 • Na svim lokalnim vodovodima mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnabdijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu