Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 22.01.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Palanka manji dio, zastoj u trajanju do 3 h u toku dana;
 • TS 10/0,4 kV Rašljani 2
 • Maoča Ribnik, zastoj u trajanju od pola sata u toku dana;
 • Selo Brezovo Polje dio, mogući kraći zastoj u toku dana;
 • Boderište manji dio, mogući kraći zastoj u toku dana;
 • Goričkići dio, mogući kraći zastoj u toku dana;
 • Radovi na dijelu DV 10 kV Potočari se odgađaju do daljnjeg.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko“ je uredno
 • Kvalitet vode odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Zimsko održavanje ulica i puteva u skladu sa planom i prioritetima

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu