Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 18.09.2020. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Bukvik dio, Gajevi, Prijedor, Podarevac, Skakava Gornja i Rašljani, prekid u vremenu od 09:30-14:30 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog vodovodnog sistema je uredno i nisu planirani prekidi u isporuci vode
 • Na izvorištau Stjepkovica najavljen je prekid elektro napajanja u intervalu od 09:30-14:30 h.  Zbog toga, a ovisno o potrošnji vode, može doći do prekida vodosnabdijevanja ili pada pritiska u naseljima: Prijedor, Dubrave do škole, Seonjaci, Donja Skakava, Poljaci, Jagodnjak, Donji i Gornji Vukšić, Ulice, Vujčići, Gajevi, Donji i Gornji Bukvik, Vitanovići, Bukovac, Ulović, Brdo Šterac i Lukavac.
 • Naselja koja se snabdijevaju vodom sa izvorišta Islamovac imaće uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca   

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene
 • Mašinsko čišćenje kolovoza čistilicom od 07:00-15:00 h
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom
 • Mašinsko košenje travnjaka: seoske MZ

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.
 • Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na šalterima preduzeća. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu