Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 17.07.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– Planirani radovi

– Ćumurovića, Banjalučka dio, Berberovića dio, Smaila Balića, Dejtonska dio, Mujkići III i Lejlića dio, kratkotrajni prekid u vremenu od 09:00 – 09:10 h

– Ajanovića dio, Musala dio, Ficibajer, Reisa Džemaludina Čauševića dio, Antuna Branka Šimića, Islahijet, Danila Kiša, Savski most, Savska, Bulevar mira dio, Jelene Voćkić, Vuka Stefanovića Karadžića dio, Ive Andrića dio, Bosne Srebrene dio, Mladena Maglova, Prof. Aleksandra Nikolića, Augusta Šenoe, Mehmedagića, Trg mladih dio, Šetalište kraj Brke, Konačko Brdo, Zanatski centar, Zelena pijaca i Safet Bega Bašagića, kratkotrajni prekid u vremenu od 09:30 – 10:00 h

– Jovana Dučića, Miroslava Mike Antića, Vuka Karadžića dio, Eldina Hadžića dio, Rizaha Štetića, Asima Derviševića dio, Huseina efendije Trebinčevića, Svetozara Ćorovića, Kantardžića, Kučukalića dio, Mujdanovaca, Bosne Srebrene dio, Jevrejska, Prnjavor, Branislava Nušića, Ive Andrića dio, Bulevar mira dio, Cvijete Zuzorić, kratkotrajni prekid u vremenu od 10:15 – 10:30 h

– Ciglana, Svete Ristića Svračeta, Dejtonska, Krajški put, Lejlića, Plazuljska dio, Grbavica dio, Gluhakovac dio, Gorice, Pljoštare, Dr Mehmeda Spahe dio, Rijeke I i Rijeke II, Omladinska dio, Mostarska dio, Bašeskija dio, Suljagića sokak dio, Braće Derviševića Skeledžije dio, Bakije Selimovića dio, Kožara dio, Vjekoslava Kljajića, kratkotrajni prekid u vremenu od 11:30-12:00 h

– Reisa Džemaludina Čauševića dio, Musla dio, Ajanovića dio, Banjalučka dio, Dr, Sakiba Edhemovića, Hasana Aganovića Tača, Asima Derviševića dio, Trobradovića sokak, Mujdanovaca dio, Eldina Hadžića, Alije Isakovića, Muderisa Ibrahimbegovića, Klebića, Braće Suljić, Bolnička dio, Meraje 2, Najfe Šehić, Faruka Kučukalića dio, Alosmana Topčića, Hivzije i Hilmije Jerkovića, Fehrata Mujanovića, Milene Pavlović Barili, Berberovića dio, Dejtonska dio, Mujkići I i II i Huseina kapetana Gradaščevića, kratkotrajni prekid u vremenu od 12:15-12:45 h

–           Neplanirani radovi

– Grbavica manji dio, zastoj u trajanju od 2 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U zaseocima na području Bukvičkog platoa danas će biti ozračena mreža, da bi se uspostavio stabilan pritisak u svim dijelovima vodovodnog sistema. Apelujemo na korisnike ovog lokalnog vodovoda da vodu koriste racionalno i za osnovne životne (higijenske) potrebe i prijave ukoliko imaju saznanja o neregistrovanoj potrošnji vode
 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i ostalih lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” trebalo bi da bude uredno
 • Kvalitet vode odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca   

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene
 • Mašinsko čišćenje kolovoza specijalnim vozilom
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom
 • Mašinsko košenje travnjaka

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.
 • Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na šalterima preduzeća. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu