Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 14.08.2020. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • DV 10kV Ulović,Vitanovići i Bukovac  zastoj u vremenu od 10:00 h do 14:30 h doći do dva prekida, svaki u trajanju od 30 minuta
 • TS 10/0,4 kV Vojna ,zastoj od 9:00-11:00h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Sklonište,zastoj od 11:00-13:00h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Zbog zastoja u vodosnabdijevanju trenutno nema dovoljno pritiska u D. Bukviku,Bukovcu, Uloviću i Šterac brdo. Ekipa je na terenu u cilju otklanjanja kvara.
 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i ostalih lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” trebalo bi da bude uredno
 • Kvalitet vode odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca   

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
 • Mašinsko košenje travnjaka: Gradski park, Kasarna, Arhiv, Bijela Džamija, Centar, Bulevar, Štrosmajerova/Selimovića/Kloserska i sporedne
 • Orezivanje zelene ogarde: grad
 • Zalivanje biljnog materijala: grad

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.
 • Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na šalterima preduzeća. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu