Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 14.06.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Za danas su planirani sljedeći radovi na EEO:

 1. Planirani radovi
 • Muderisa Ibrahimbegovića dio, Banjalučka dio, Reisa Džemaludina Čauševića dio, Musala dio, Ajanovića dio, dr Sakiba Edhemovića, Hasana Aganovića Tača dio, Asima Derviševića dio, Trobradovića sokak, Mujdanovaca dio, Eldina Hadžića dio, Dražena Petrovića i Alije Isakovića, zastoj u vremenu od 09:00 – 09:15 h
 • Muderisa Ibrahimbegovića dio, Klebića i Braće Suljić, zastoj u vremenu od 09:00 – 10:00 h
 1. Neplanirani radovi
 • Maoča centar manji dio, moguć zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Za danas su planirani sanacioni radovi na vodovodnoj mreži u naseljima Gornji Rahić i Vučilovac, mogući su kraći zastoji u vodosnadbijevanju.
 • Na gradskom i svim lokalnim vodovodnim sistemima je uredno vodosnadbijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi 40/10,43/10 I 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu