Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 06.11.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Novo Brčko, Prahulja, Solidarnost, Grčica, Bijeljinska, 4 Juli, Dizdaruša, Begovača, Rijeke, Klanac, Suljagića sokak, Ivici, Brod, Grbavica, Bukvik, Ulice, Donji Rahić, Donji i Gornji Vukšić zastoj od 10:30-11:00 h
 • Gornji Rahić, Ograđenovac, Hukelji, Okrajci, Štrepci, Palanka, Bunarić Peškiri, Bukvik (dio naselja prema Gajevima), Vujičići, Džigure, Ćoseti, Ćande, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Repino Brdo, Prutače, Maoča, Gornja Maoča i Islamovac zastoj od 10:30-11:00 h
 • TS 10/0,4 kV Bijela 3 (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Bijela 6 (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Dubravice Gornje (jedan NN izlaz), zastoj 2 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Šatorovići dio (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Vodosnadbijevanje će biti uredno
 • Kvalitet vode odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca   

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene
 • Čišćenje kolovoza autočistilicom
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
 • Sakupljanje i uklanjanje opalog lišća iz uže gradske zone

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

 

Nazad na listu