Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 29.12.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Bukvik manji dio, Gajevi, Prijedor, Podarevac, Gornja Skakava, Rašljani, Panjik, Bijela, Bubanj, Dubrave, Cerik, Bosutka, Marićani, Odboj, Donja skakava, Poljaci, Jagodnjak i tržnica Arizona – kratkotrajni prekid do 3 minuta oko 12:00 h
 • Centar manji dio – zastoj u trajanju do 30 minuta u toku dana
 • Grbavica manji dio – zastoj u trajanju do 2 h u toku dana
 • Ograđenovac manji dio – zastoj u trajanju do 3 h u toku dana
 • Brdo Šterac, Lukavac, Bukvik, Vitanovići dio i Brka dio – zastoj u trajanju do 1 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Za danas su planirani radovi na vodovodnoj mreži u ulici Mujdanovača – moguć je kraći zastoj u vodosnadbijevanju.
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu