Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 24.09.2020. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije

 • Gornji Rahić, Ograđenovac, Hukelji, Okrajci, Štrepci, Palanka, Bunarić Peškiri, Vujičići, Džigure, Ćoseti, Ćande, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Repino Brdo, Krnjića Brdo, Prutače, Maoča, Karavlaška Maoča, Islamovac, zastoj u vremenu od 09:00 – 10:00 h;
 • Brod manji dio, zastoj u trajanju od 2 h u toku dana;
 • Begovača dio (kod škole), zastoj u trajanju od pola sata u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko“ je uredno
 • Kvalitet vode odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10)
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Mašinsko čišćenje kolovoza autočistilicom od 07:00 do 15:00 h
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: gradsko područje
 • Mašinsko krčenje šiblja i divljeg rastinja: Srpska Varoš, Banjalučka/Dejtonska, Kolobara do Izbora

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu