Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 23.06.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Krepšić, Marković polje, Drenava, Gornja i Donja Laništa – dva kratkotrajna prekida (do 3 minuta) prvi u 09:00 h i drugi oko 14:00 h
 • Potočari, Čađavac, Bescariska zona, Donje i Gornje Dubravice, Sobići, Donji i Gornji Brezik, Stanovi, Buzekara, Pukiš dio, Ilićka, Grčica veći dio, Novo Brčko dio, Eš naselje, Srpska Varoš, Bulevar dio, Bijeljinska cesta, Centar dio, Dizdaruša dio, Begovača, Goričkići, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik, Štrepci, Bunarić Peškiri, Šatorovići, Repino brdo, Krnjića brdo, Maoča, Karavlaška Maoča, Prutače, Islamovac, Gornji Rahić, Palanka, Okrajci, Ograđenovac, Hukelji, Čande, Ćoseti, Džigure, Vujičići, Bukvik manji dio, Brezovo Polje, Petkovača, Selo Brezovo Polje, Krbeti, Posavci, Ražljevo, Sandići Trnjaci, Gredice, Gredice Marići, Slijepčevići, Stolin i Pirometal – dva prekida (do 15 minuta) prvi prekid u 11:00 h i drugi prekid u 17:00 h
 • Pljoštare dio – zastoj u trajanju oko 30 minuta tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Ilićka VII – sanacija curenja na vodovodnoj mreži
 • Ilićka X – sanacija curenja na vodovodnoj mreži
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima, te apelujemo na kupce da vodu troše samo za potrebe domaćinstva
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu