Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 22.08.2019. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Za danas su planirani sljedeći zastoji u isporuci električne energije:

– ulice: Ćumurovića, Banjalučka dio i Berberovića dio zastoj od 09:00 do 11:00 h;

– ulice: Banjalučka dio, Ferhata Mujanovića, Milene Pavlović Barili i Berberovića dio zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;

– Gornja Skakava dio zastoj u trajanju od 3 h tijekom dana;

– Gorice (zaseok Tinjaši) zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

  • U periodu od 9:00 do 12:00 h moguć prekid vodosnabdijevanja kupaca u ulicama Bolnička i Muderisa Ibrahimbegovića, zbog sanacije curenja na vodovodnoj mreži.
  • Stanje vodosnabdijevanja ostalih dijelova gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ je uredno.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene od 05:00 do 22:00 h
  • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
  • Mašinsko košenje travnjaka po prioritetima: naselje Eš, oko nove zgrade policije

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja – Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu