Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 21.07.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Ul. Rejsa Džemaludina Čauševića manji dio, Dobrice Cesarića manji dio, prof. Aleksandra Nikolića dio, Dr. Abdulaha Bukvice, Mehmedagića dio, Prnjavor dio, Augusta Šenoe dio, Vilica, Trg mladih dio, Bulevar mira dio, Bosne Srebrene dio, Šetalište kraj Brke, Konačko brdo, Zanatski centar, Zelena pijaca, Safet bega Bašagića i Laze Kostića dio, zastoj u vremenu od 08:00 – 16:00 h
 • TS 10/0,4 kV Centar 2, Centar 3, Sklonište, Delta 2, Burića brdo zastoj u vremenu od 08:00-16:00 h
 • TS 10/0,4 kV Ćoseti (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Maoča (jedan NN izlaz), zastoj 2 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Sanacija curenja na vodovodnoj mreži radi se u Bukviku, Dubravama i Gajevima
 • U MZ Bukvik se nastavljaju radovi na uspostavljanju redovnog snabdijevanja vodom
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, uslijed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

 • Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu