Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 21.04.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Ulice dio i Donji Vukšić – zastoj u vremenu 09:00 – 11:00 h;
 • Gornji Rahić manji dio – zastoj u trajanju do 2 h u toku dana;
 • Ćoseti dio – zastoj u trajanju do 1 h u toku dana;
 • Šatorovići manji dio – zastoj u trajanju od 3 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

Zastoji u isporuci vode:

 • Bukvik – Gajevi – sanacija curenja na dva mjesta (mogući kraći zastoji u vodosnadbijevanju)
 • Na gradskoj mreži za danas nema planiranih izvođenja radova
 • U gradskom i ostalim lokalnim vodovodnim sistemima očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi 40/10,43/10 I 30/12)

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Besplatna akcija odvoza krupnog otpada – lokacije za odlaganje za četvrtak  

 • Grbavica – parking kod zgrade MZ
 • Donji Rahić – parking kod zgrade MZ
 • Ulice – Lukići kod bunara arterca – proširenje puta
 • Gorice – parking kod zgrade MZ
 • Plazulje – proširenje puta pored objekta IEG

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu